Pijn en slaapmeting

Annelies met slaapmasker Start To Sleep

Pijn houdt je slaapprobleem in stand en je slaapprobleem houdt je pijn mee in stand, het is een vicieuze cirkel.
Hetzelfde trouwens voor burn-out, depressie, ziekte, enz.. Wie slecht slaapt is gevoeliger voor dit alles, ook voor pijn.
Daarom is het essentiëel dat, ook wanneer je kampt met een medische klacht, je de juiste technieken leert om 's nachts door de pijn heen te kunnen slapen.

Bijna in alle gevallen hangt een pijnklacht samen met het gebruik van medicatie.
Afhankelijk van het soort medicatie kan het zijn dat deze medicatie je wakker houdt of net wat meer moe maakt. Slaapexpert en psychotherapeut Annelies Smolders heeft jaren lang ervaring opgedaan met alle soorten slechte slapers en heeft de kennis in huis om je correct te begeleiden of te adviseren. Indien nodig en indien gewenst kan zij tijdens de online slaaptraining contact op nemen met je huisarts of andere hulpverlener om een overleg te plegen. Samen wordt er gezocht naar een passende techniek.

Start met een GRATIS assessment Hoe werkt de online slaapcoaching?

Wat kan Start To Sleep voor mij betekenen?

Of en hoe Annelies jou kan helpen hangt af van jouw specifieke medische probleem. Daarom vragen we je kort je situatie te schetsen via e-mail naar info@starttosleep.be na het invullen van je assessment. Zodra jouw situatie bij ons bekend is kan er een eerste advies gegeven worden. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een intake gesprek. Het intake gesprek vindt plaats in Huis Midori (Hasselt), een groepspraktijk met meer dan 18 psychologen en psychotherapeuten waarnaar indien nodig doorverwezen kan worden.

 

Terugbetaling door ziektefonds

 

Vroeger was het zo dat alle patiënten de therapie in de praktijk volgden, 1x per week gedurende 6 weken (6 weken x €60,00=€360,00). De inhoud, de persoonlijke opvolging en de essentie van de online therapie is dezelfde als de therapie in de praktijk maar dan gemakkelijker en goedkoper (€99,00). In de online therapie wordt je door Annelies dagelijks opgevolgd vanop afstand en ontvang je ook dagelijks verse tips (teksten, video's, luisteroefeningen, enz..).
Sommige ziektefondsen betalen tot de helft terug van de online slaaptherapie, informeer even hoeveel jou ziektefonds terug betaald via info@starttosleep.be

 

 

 

Wanneer is een meting in een slaaplabo nuttig?

Bij Start To Sleep wordt je slaap gemeten aan de hand van het slaapdagboek dat je iedere dag invult op het online platform, in je persoonlijke account.

Maar hoe zit dat dan? Moet ik niet eerst naar een slaaplabo voor een meting?
Het antwoord is: neen. Een onderzoek in een slaaplabo is erg kostelijk, kost heel wat tijd en is enkel nuttig indien je slaapprobleem een medische oorzaak kent.
Bij een vermoeden van slaapapneu is dit bijvoorbeeld wel aangewezen.

Er zijn 88 slaapstoornissen maar deze ontstaan niet altijd door een medische oorzaak!
Vaak zit het probleem geprogrammeerd in je brein. Je brein resetten kan door het volgen van slaaptherapie.

Heb je een vermoeden dat je lijdt aan slaapapneu, rusteloze benen of een andere medische aandoening, laat dan zeker een meting uitvoeren in een professioneel slaaplabo maar bespreek dit eerst met je huisarts. Een slaaponderzoek meet de ademhalingsbewegingen, stroom van in- en uitgeademde lucht, zuurstofgehalte in het bloed, hartfunctie, snurkgeluiden, bewegingen en hersenactiviteit.

Een polysomnograaf meet meerdere lichaamsactiviteiten, het elektro-encefalogram (EEG) meet onze hersenactiviteit, het elektro-oculogram (EOG) registreert de oogbewegingen en het elektro-myogram (EMG) meet de spieractiviteit.