Pijn en slaapmeting

Pijn houdt je slaapprobleem in stand en je slaapprobleem houdt je pijn mee in stand, het is een vicieuze cirkel.
Hetzelfde trouwens voor burn-out, depressie, ziekte, enz.. Wie slecht slaapt is gevoeliger voor dit alles, ook voor pijn, je pijnbeleving is hoger en naarmate je beter gaat slapen neemt dit ook af.
Tijdens je slaap maak je groei- en herstelhormonen aan, daarom is het essentiëel dat, ook wanneer je kampt met een medische klacht, je de juiste technieken leert om kwalitatief te kunnen slapen.
Het is wel belangrijk dat je naast je slaapprobleem ook het andere probleem aanpakt.

Bijna in alle gevallen hangt een pijnklacht samen met het gebruik van medicatie.
Afhankelijk van het soort medicatie kan het zijn dat deze medicatie je wakker houdt of net wat meer moe maakt. Slaapexpert en psychotherapeut Annelies Smolders heeft jaren lang ervaring opgedaan met alle soorten slechte slapers en heeft de kennis in huis om je correct te begeleiden of te adviseren in overleg met je huisarts. Samen wordt er gezocht naar een passende techniek en indien nodig een aanpassing van medicatie voorgeschreven door je huisarts.

Start met een GRATIS assessment Hoe werkt de online slaapcoaching?

Annelies met slaapmasker Start To Sleep

Wanneer is een meting in een slaaplabo nuttig?

 

Bij Start To Sleep wordt je slaap gemeten aan de hand van de gegevens die je dagelijks invult in je slaapdagboek op het online platform, in je persoonlijke account. Wanneer ben je je bed in gegaan? Wanneer ben je in slaap gevallen en wanneer ben je wakker geworden of opgestaan? Had je tijdens de nacht wakkere momenten? Zo komen er heel veel gegevens binnen van de deelnemers van de online slaaptraining die Annelies dagelijks analyseert. Door haar jarenlange ervaring kan zij perfect zeggen wie wat mis doet, wat het slaapprobleem in stand blijft houden, wat je eraan kan doen, moet je bijvoorbeeld een bepaalde techniek anders toepassen? En zoveel meer... Er wordt steeds persoonlijk ingegrepen als dit nodig blijkt.

Maar hoe zit dat dan? Moet ik niet eerst naar een slaaplabo voor een meting?
Het antwoord is: neen. Een onderzoek in een slaaplabo is erg kostelijk, kost heel wat tijd en is enkel nuttig indien je slaapprobleem een medische oorzaak kent.
Bij een vermoeden van slaapapneu enz... is dit bijvoorbeeld wel aangewezen.

Er zijn 88 slaapstoornissen maar deze ontstaan niet altijd door een medische oorzaak!
Vaak zit het probleem geprogrammeerd in je brein.
Tijdens de online slaaptherapie leer je de juiste aanpak en de juiste technieken waardoor je je slaap zo efficiënt en kwalitatief mogelijk kunt organiseren en dus ook 's nachts beter gaat herstellen van vervelende kwaaltjes.

Heb je een vermoeden dat je lijdt aan slaapapneu, rusteloze benen of een andere medische aandoening, laat dan in overleg een meting uitvoeren in een professioneel slaaplabo maar bespreek dit eerst met je huisarts en wacht niet met het starten met slaaptherapie want dat gaat je ongeacht al vooruit helpen. Wellicht is je klacht tegen dat het slaaponderzoek gepland staat al wat afgenomen. Een slaaponderzoek meet de ademhalingsbewegingen, stroom van in- en uitgeademde lucht, zuurstofgehalte in het bloed, hartfunctie, snurkgeluiden, bewegingen en hersenactiviteit.
Een polysomnograaf meet meerdere lichaamsactiviteiten, het elektro-encefalogram (EEG) meet onze hersenactiviteit, het elektro-oculogram (EOG) registreert de oogbewegingen en het elektro-myogram (EMG) meet de spieractiviteit.

Annelies met slaapmasker Start To Sleep

Wat kan Start To Sleep voor mij betekenen?

Of je nu een medisch probleem hebt of niet, iedereen heeft wel iéts aan een slaaptraining, de ene al meer dan de andere maar veel hangt ook af van hoe je de dingen aanpakt en of hoe consequent je de technieken, schema's en het advies toepast. Je leert tijdens de online slaaptraining anders te gaan denken en bepaalde zaken anders te gaan aanpakken waardoor je slaap sowieso gaat verbeteren, ongeacht je medisch probleem.
Je krijgt ook iedere week een persoonlijk slaapschema en je gegevens worden goed in de gaten gehouden.
Wanneer je de training 6 weken hebt doorlopen, je alles goed opvolgde en er toch te weinig verbetering merkbaar is zien wij dit ook aan de gegevens die je dagelijks invulde, als je daarbij dan ook nog eens een vermoeden hebt van een medisch probleem dan kan je, eventueel in overleg met je huisarts, doorverwezen worden voor extra testen maar heel wat zaken die je slaapprobleem in stand houden heb je zelf in de hand en je kan er iets aan doen!

Terugbetaling door ziektefonds

Vroeger was het zo dat alle patiënten de therapie in de praktijk volgden, 1x per week gedurende 6 weken (6 weken x €60,00=€360,00). De inhoud, de persoonlijke opvolging en de essentie van de online therapie is dezelfde als de therapie in de praktijk maar dan gemakkelijker en goedkoper (€99,00). In de online therapie wordt je door Annelies dagelijks opgevolgd vanop afstand en ontvang je ook dagelijks nieuwe tips (teksten, video's, luisteroefeningen, enz..).
Sommige ziektefondsen betalen tot de helft terug van de online slaaptherapie, informeer even hoeveel jou ziektefonds terug betaald via info@starttosleep.be

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een erkende en wetenschappelijk onderzochte methode, ontwikkeld door Dr. Shaprio. Oorspronkelijk werd deze methode ontwikkeld voor de behandeling van trauma's. Als psychotherapeut en slaapexpert gebruikt Annelies deze technieken voor de begeleiding van slaapklachten met hevige slaapangsten of terugkerende nachtmerries. In tegenstelling tot de slaaptherapie van Start To Sleep kunnen eventuele aanvullende EMDR-sessies niet vanop afstand gegeven worden. Er wordt namelijk gewerkt via oogbewegingen om de ingrijpende paniekgedachten aan te pakken. Meer info hierover kan je vinden via www.emdr-belgium.be of neem contact op via info@starttosleep.be.

Wat is Start To Sleep?