Veelgestelde vragen over Start To Sleep

Online slaaptraining
Is online slaaptherapie voordeliger dan therapie in de praktijk?
Wat houdt het gratis assessment in? En wat gebeurt er als ik mijn gegevens invul na het klikken op 'Start met Start To Sleep'?
Moet ik eerst een slaaponderzoek laten doen?
Is Start To Sleep (cgt-i) wetenschappelijk verantwoord?
Werkt Start To Sleep voor iedere slechte slaper?
Kan ik starten met Start To Sleep als ik kamp met psychische klachten, anders dan slecht slapen?
Neemt Annelies contact op met mijn huisarts of behandelende psycholoog indien nodig?

Intake gesprek
Kan ik een afspraak maken voor een individueel gesprek?

Lichtbrillen en lichttherapie
Mijn lichtbril die ik bij jullie aankocht is defect, wat nu?
Kan ik een lichtbril testen of huren?

Het boek Start To Sleep
Ik heb het boek 'Start To Sleep' gelezen, kan ik Annelies dan ook contacteren voor persoonlijk slaapadvies?


Overige vragen
Wat met mijn slaapmedicatie?
Hoe wordt mijn slaap gemeten?
Hoe weet je welk slaapprofiel ik heb?
Wordt er een terugbetaling voorzien door het ziekenfonds?
Waarom ontving ik vandaag geen dagelijkse tip?

Heb je nog een andere vraag?

Stuur een mailtje naar info@starttosleep.be of neem contact op via Facebook Messenger


Is online slaaptherapie voordeliger dan therapie in de praktijk?
Ja, de online slaaptherapie van Start To Sleep is voordeliger dan de therapie in de praktijk.

Groepssessies voor cognitieve gedragstherapie in de praktijk kosten gemiddeld €360,00 per persoon (6 weken, 1x per week). Door deel te nemen aan de online slaaptraining bespaar je dus meer dan €260,00 en krijg je nog steeds een individuele begeleiding.

Sommige ziektefondsen betalen trouwens een deel van de online slaaptherapie terug, informeer hiervoor bij je ziektefonds of via info@starttosleep.be.
Terug naar boven

Wat houdt het gratis assessment in? En wat gebeurt er als ik mijn gegevens invul na het klikken op 'Start met Start To Sleep'? 
Het gratis assessment vormt jouw slaapdossier en geeft ons al een beknopt beeld van jouw huidige slaapgedrag, slaaphygiëne en gewoontes, dit slaapdossier raadpleegt Annelies regelmatig samen met je persoonlijke slaapdagboeken die je tijdens de online slaapcoaching dagelijks in je account moet invullen. 
De gegevens die je in de eerste stap ingeeft (adres etc) worden nooit doorgegeven aan derden zonder jouw toestemming. Deze gegevens zijn echter wel handig wanneer Annelies contact met je opneemt voor extra advies. Indien er een doorverwijzing nodig is naar een arts is het ook meteen duidelijk in welke buurt er gezocht moet worden.
Nadat je al deze gegevens ingegeven hebt kom je in je persoonlijk slaapaccount. Je kan daarna beslissen om de training al dan niet te starten. 
Terug naar boven

Moet ik eerst een slaaponderzoek laten doen?
Neen. Een slaaponderzoek in een slaaplabo is erg kostelijk en is enkel nuttig indien je slaapprobleem een medische oorzaak kent (vermoeden van apneu, rusteloze benen, etc.). Er zijn 88 slaapstoornissen maar het overgrote merendeel kent geen medische oorzaak en kan opgelost worden door de slaaptraining, adviezen en technieken consequent toe te passen. Ook wanneer je kampt met medische problemen heb je er baat bij om te weten hoe je je slaap best aanpakt.
Terug naar boven

Is Start To Sleep (cgt-i) wetenschappelijk verantwoord?
Start To Sleep is gebaseerd op de Cognitieve GedragsTherapie Insomnia en het is bewezen dat deze niet medicamenteuze therapie zeer goed werkt, mits je natuurlijk alle adviezen en schema's consequent toepast.
Terug naar boven

Kan ik een afspraak maken voor een individueel gesprek?
Dat kan maar het is zeker niet noodzakelijk, alle patiënten en deelnemers worden online opgevolgd. De online slaaptraining is efficiënter dan de groepstherapie of individuele sessies die vroeger in de praktijk gegeven werden doordat je slaap dagelijks in de gaten gehouden zal worden ipv van wekelijks. Online kan er veel sneller ingegrepen worden als het zou dreigen mis te gaan. Je kan vandaag al starten met de online slaaptraining en de kans is groot dat je slaapprobleem al opgelost is nog voor je op gesprek komt. Er zijn meer dan 88 slaapproblemen, het online platform van Start To Sleep is zo ontwikkeld dat je op eigen houtje veel kan oplossen door de dagelijkse tips maar daarnaast volgt Annelies alle deelnemers eigenhandig heel nauw op, grijpt zij in wanneer het nodig is en heb je extra vragen dan is Annelies hiervoor ook voor bereikbaar.
Twijfel je of dit gaat werken, bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van een medisch probleem, dan is het eveneens aangewezen om eerst de online slaaptraining te volgen.
Doordat Annelies 6 weken meekijkt kan zij perfect zien of je het fout aanpakt of niet, is de conclusie dat je alles consequent toegepast hebt en je nog steeds niet beter slaapt, dan kan er in overleg een doorverwijzing gemaakt worden naar een arts, ziekenhuis of slaaplabo.

Je kan een afspraak maken voor een individueel gesprek bij Annelies in de groepspraktijk Huis Midori (Hasselt) via info@starttosleep.be of 011/91 81 21.
Indien je niet enkel een slaapprobleem hebt maar daarnaast bv. ook kampt met een burn-out, depressie,... kan je terecht bij de psychologen van Huis Midori of bij je psycholoog in de buurt waaraan we nadien een verslag kunnen afleveren of waarmee we overleg kunnen plegen tijdens de training, indien nodig.
Terug naar boven

Mijn lichtbril die ik bij jullie aankocht is defect, wat nu?
Binnen Europa geldt er een garantietermijn van 2 jaar op alle elektronische producten. Heeft u uw lichtbril normaal behandeld maar is hij toch defect?
Dan kan u contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant: info@goodlite.nl of via telefoon: +31299-405328.
Het adres van de fabrikant: Goodlite, Amsterdamsestraatweg 15-C, 1411 AW Naarden - Nederland. 
Terug naar boven

Kan ik een lichtbril testen?
Ja, als deelnemer van de online slaaptraining geven we je de mogelijkheid een lichtbril van Start To Sleep te huren voor €10,00 per week tijdens de training, zo lang de voorraad strekt. Zo weet je meteen of het werkt voor jou. De lichtbril afhalen kan in de groepspraktijk, Huis Midori in Hasselt, na afspraak.
Wil jij er eentje huren? Dien je aanvraag dan in via info@starttosleep.be.
Terug naar boven

Ik heb het boek 'Start To Sleep' gelezen, kan ik Annelies dan ook contacteren voor persoonlijk slaapadvies?
Wil je persoonlijk advies, dan kan dit enkel tijdens je deelname aan de online slaaptraining.
Terug naar boven 

Wat met mijn slaapmedicatie?
Annelies is niet resoluut tegen het gebruik van slaapmedicatie. Soms is een gecontroleerd gebruik zelfs aan te raden, bijvoorbeeld in acute stressituaties. Als een behandeling met slaapmedicatie zich echt opdringt, moet de duur daarvan zich beperken tot maar enkele weken. Hierbij is een zorgvuldige opvolging nodig door de arts, eventueel in overleg met Annelies. Na verloop van tijd treedt gewenning op. De normale dosis volstaat niet meer om in slaap te raken. De medicatie wordt verhoogd, tot op een bepaald moment ook deze verhoogde dosis niet meer volstaat. Stoppen met slaapmedicatie geeft je ook ontwenningsverschijnselen, waaronder slapeloosheid! Probeer daarom stapsgewijs en traag de medicatie af te bouwen onder begeleiding van je arts en in overleg met Annelies, die tevens contact opneemt met je huisarts wanneer dit nodig blijkt.
Terug naar boven

Hoe wordt mijn slaap gemeten?
We meten je slaap aan de hand van een slaapdagboek dat je iedere dag invult, het is een basis principe bij de cognitieve gedragstherapie insomnia, waarop Start To Sleep gebaseerd is en het werkt erg goed, de slaapdagboeken geven Annelies dagelijks een goede kijk op hetgeen je goed of fout doet. 
Dit slaapdagboek wijkt natuurlijk af van een objectieve meting in een slaaplabo.
Maar een slaaponderzoek in een slaaplabo is erg kostelijk en is enkel nuttig indien je slaapprobleem een medische oorzaak kent. Slaap je na 6 weken nog steeds niet beter, ook al heb je alles consequent toegepast? Dan is een doorverwijzing naar een arts, ziekenhuis of slaaplabo aangewezen. 
Terug naar boven

Hoe weet je welk slaapprofiel ik heb?
Via het assessment gaan we je vanaf week 1 enkele vragenlijsten voorleggen die we nodig hebben om je persoonlijk slaapprofiel goed te leren kennen. Zo kunnen we je op maat helpen en je een aangepast slaapschema voorleggen. We willen weten welk chronotype je hebt (neutraal, avond of ochtendtype), hoeveel onrust en spanning er in je leeft, welke gedachten en welke attitude je hebt over slaap en slapeloosheid, hoe intens je slaperigheid is overdag, enz... Sommige scores geven we ook weer in de Start To Sleep.
Terug naar boven

Werkt Start To Sleep voor iedere slechte slaper?
80% ervaart na de cognitieve gedragstherapie geen problemen meer.
Bij de overige 20% waarbij het niet werkt zijn er verschillende oorzaken maar de patiënt heeft zelf veel in handen. Bij slechts een klein aantal kent het een medische oorzaak.
Wij zien bij de online slaaptherapie van Start To Sleep, welke gebaseerd is op de cognitieve gedragstherapie insomnia, dat de deelnemers die de adviezen, schema's en regels consequent toepassen weer veel beter slapen na 6 weken. De training is, dankzij de jarenlange ervaring van Annelies, zo ontwikkeld en zo opgebouwd dat je op eigen houtje veel kunt bereiken. Gaat het toch mis, dan grijpt Annelies eigenhandig in. Mede dankzij haar ervaring kan zij, na je enkele weken te volgen en op basis van je slaapdagboeken, ook snel oordelen over wat je wel of niet goed doet tijdens de training en of er een eventuele doorverwijzing naar een arts, ziekenhuis of slaaplabo nodig is.
Terug naar boven

Kan ik starten met Start To Sleep als ik psychische klachten heb, anders dan slecht slapen?
Sowieso is het aangewezen om je andere klacht ook meteen aan te pakken, parallel met Start To Sleep. Ben je al in behandeling bij een psycholoog, psychotherapeut, psychiater of andere arts? Dan kan er samengewerkt worden.
Terug naar boven

Neemt Annelies contact op met mijn huisarts of behandelende psycholoog indien nodig?
Indien nodig kan Annelies contact opnemen met je huisarts of behandelende psycholoog voor een telefonisch overleg, ook wanneer je afhankelijk bent van slaapmedicatie.
Uiteraard zal dit enkel en alleen gebeuren mits jouw uitdrukkelijke toestemming of op jouw verzoek. Na de slaaptraining kan Annelies ook een verslag afleveren aan je huisarts of andere hulpverleners.
Terug naar boven

Wordt er een terugbetaling voorzien door het ziekenfonds?
Er zijn vaak deelse terugbetalingen (afhankelijk van jouw ziektefonds) voor zowel de persoonlijke slaaptherapie als de Start To Sleep online. Informeer bij je ziektefonds of stuur voor meer info een e-mail naar info@starttosleep.be
Terug naar boven

Waarom ontving ik vandaag geen dagelijkse tip?
Je ontvangt iedere dag een dagelijkse tip in je mailbox. Als je geen tip ontvangen hebt, kijk even in de folder 'spam' of 'ongewenst', het is mogelijk dat jouw mailserver dit aangeeft als 'spam'. Je kan steeds je dagelijkse tips en slaapdagboek trouwens dag en nacht raadplegen door in te loggen op de website. Rechtsboven kan je de buttons 'mijn slaapdagboek' en 'mijn dagelijkse tips' vinden.
Terug naar boven


Heb je nog andere vragen? Contacteer ons via info@starttosleep.be!