Algemeen

1. Validiteit slaapdagboek
Dit slaapdagboek wijkt natuurlijk af van een objectieve meting in een slaaplabo. Een polysomnograaf is het meettoestel dat meerdere lichaamsactiviteiten registreert: het elektro-encefalogram (EEG) meet onze hersenactiviteit, het elektro-oculogram (EOG) registreert de oogbewegingen, het elektro-myogram (EMG) meet de spieractiviteit.

Slaap schatten is moeilijk: velen onderschatten de slaaptijd en overschatten de waaktijd. Dit wil niet zeggen dat ze hun slaapklachten overdrijven. Goede slapers, die uitzonderlijk eens slecht slapen, maken ook deze schattingsfouten. Het is gewoon erg moeilijk je slaap te schatten. In de nacht zijn er al niet veel tijdsaanduidingen of andere signalen.